top of page
  • maisarah.firuz

MyCARE: Bantuan Pasca Covid-19Lokasi: Seri Kembangan, Selangor


Tujuan Inisiatif:

Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) mencari dana dan tajaan untuk menyalurkan bantuan kepada golongan yang tidak menerima bantuan daripada mana-mana pihak, mempunyai kesukaran untuk mendapat akses kepada kemudahan kerajaan dan secara teknikalnya tidak layak menerima apa-apa bantuan. Antara bantuan yang diberikan ialah bantuan dari segi pendidikan, makanan asas dan gizi penting yang majoritinya terdiri daripada golongan B40.


Kumpulan sasaran: professional, korporat, komuniti


Tarikh permulaan: 01-Jan-2021

Tarikh tamat: 31-May-2021


Rakan strategik: Yayasan Ikram Malaysia, Belia Harmoni, Syarikat Korporat, IKRAM, Organisasi komuniti setempat


Emel: admin@mycare.org.my


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page